Projekty Kanceláře Ombudsmana pro zdraví

PROJEKTY KANCELÁŘE OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ

1. Bezplatné právní poradenství v oblasti zdravotnického práva a navazujících částí sociálního zabezpečení pro pacienty i zdravotnické pracovníky.

2. Akreditované odborné praxe studentů práv Karlovy Univerzity v Praze. Studenti získávají unikátní „hands-on“ zkušenosti přímým jednáním s klienty i obecně s problematikou zdravotnických práv a povinností.

3. Pod vedením KOZ a ve spolupráci s VŠE Praha a SVŠE Znojmo byl zahájen první unikátní průzkum svého typu, který hodnotí kvalitu nemocnic dle uznaných evropských měřítek. Tvorba Žebříčku nemocnic ČR je další krok k přiblížení se do struktur EU. Díky webové aplikaci, která na základě získaných údajů vznikne, je zároveň zajištěním zákonem garantované svobodné volby poskytovatele zdravotních služeb.

4. Manuál zdravotnického práva nabízí základní přehled ve zdravotnickém právu pro veřejnost, úředníky či studenty. Manuál je nabízen zdarma na základě registrace na webových stránkách.

5. Interaktivní semináře pro širokou veřejnost či skupiny, jakou jsou osoby se zdravotním postižením, senioři či sociálně slabé rodiny a pro zdravotnický personál u poskytovatelů zdravotních služeb různého typu.

6. Soutěž ve zdravotnickém právu o cenu prof. Jaroslava Stránského pro studenty právnických fakult ve spolupráci se studentským spolkem ELSA Praha. Tato populární soutěž je dvoukolová a dělí se na písemnou a ústní část. KOZ je spolupořadatelkou již čtyři roky.

7. Aktivní Facebook je platformou pro diskuse nad případy, anketami a pro pravidelné zveřejňování konkrétních práv pacientů a zdravotnických pracovníků.

8. Web KOZ je místem, kde se z důvodu finančních nákladů tvořen na šabloně, která neumožňuje snadné vkládání aktualit, přehledného „magazínu“, soutěží, testů a anket.

9. E-learningové kurzy pro zdravotní sestry chceme poprvé představit 12. 9. 2017 na konferenci Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester v Českých Budějovicích.

10. Publikační činnost – v rámci partnerství i mimo publikujeme řadu článků, které se týkají práv pacientů i nelékařských zdravotnických pracovníků.

Podání stížností a dotazů

On-line formuláře najdete v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.

Podání e-mailem:
Stáhněte si formulář, vyplňte jej a přiložte je k e-mailu. Ten odešlete na adresu: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz. Podněty bez vyplněného formuláře nebudou přijaty k řešení.

Písemně poštou:
Stáhněte si a vytiskněte formulář v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana. Vložte jej společně s dalšími dokumenty, které považujete za podstatné, do obálky a odešlete ji na adresu:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9
110 00 Praha 1

Navštívit nás můžete:
středa: 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00
Praha 1, Národní 9, 3. patro

Tel.: 222 075 103 (ST 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00, v ostatních dnech využijte záznamník)