Zdravotnické právo pro každého

Kancelář Ombudsmana pro zdraví pro vás připravila Manuál zdravotnického práva, v němž můžete najít informace o tom, na co máte v českém zdravotnickém systému právo  a jaké máte povinnosti. Unikátní pomocník vychází přímo z konkrétních podnětů občanů, které Kancelář Ombudsmana pro zdraví řeší a bude stále růst tak, jak rostou potřeby občanů ČR , ať už jsou pacienty, úředníky, zdravotnickými pracovníky či jen lidmi, kteří se zajímají.  
Postup:

1. Zaregistrujte se. Uveďte jméno a příjmení. Mějte prosíme na paměti, že e-mail, na kterém vstup do sekce Zdravotnického práva registrujete slouží jako jeden z přihlašovacích údajů. Proto si jej zapamatujte.
2. Vyčkejte na e-mail s poděkováním za registraci a potvrzením zadaných registračních údajů.  
3. Na základě registrace vám zašleme  na uvedený e-mail heslo, s jehož pomocí se poté budete do sekce Zdravotnického práva moci přihlásit.

Jak používat Manuál zdravotnického práva?

Po přihlášení vstupte na stránku Manuál zdravotnického práva, kde najdete stejný seznam kapitol jako níže, avšak s aktivními prokliky, s jejich pomocí otevřete vybraná témata. 
 
Obsah - tento seznam je pouze informační, kapitoly mohou otevírat a číst jen registrovaní plátci předplatného po přihlášení. Ještě nejste registrováni? Jednoduše to uděláte zde: Registrace.
1. Práva pacienta

2. Práva poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického pracovníka
3. Zdravotnická dokumentace 
     3. 1. Nahlížení do zdravotnické dokumentace
     3. 2. Osoby oprávněné k nahlížení do ZD
     3. 3. ZD a změna poskytovatele zdravotních služeb  
     3. 4. ZD a ukončení poskytování zdravotních služeb
     3. 5. Povinnost lékaře a ZD

4. Informovaný souhlas
    4. 1. Náležitosti souhlasu
    4. 2. Formy souhlas
    4. 3. Odmítnutí souhlasu
    4. 4. Péče bez souhlasu
    4. 5. Negativní revers
    4. 6. Nezletilý pacient
    4. 7. Omezení svéprávnosti a pacient s omezenou svéprávnosti

5. Nespokojenost s léčbou a chováním zdravotnického personálu
    5. 1. Stížnosti
    5. 2. Soudní řešení
    5. 3. Mediace – mimosoudní řešení sporů

6. Dříve vyslovená přání
    6. 1. Forma dříve vyslovených přání
    6. 2. Platnost dříve vyslovených přání
    6. 3. Možnost nerespektování dříve vyslovených přání

7. Nadstandardy ve zdravotnických službách

8. Nadstandardy ve zdravotnických službách

9. Předepisování a úhrada léčivých přípravků
    9.1. Podmínky hrazení léčivých přípravků
    9.2. Preskripční omezení 
    9.3. Náležitosti receptu
    9.4. E-recepty 

10. Invalidní důchod

11. Příspěvek na péči

12. Průkaz OZP (osoby se zdravotním postižením)

Šíření informací z této publikace je podmíněno uvedením zdroje. Jednotlivé kapitoly či příručku jako celek je možné publikovat a jakkoli jinak dále šířit výhradně po předchozí dohodě s Kanceláří Ombudsmana pro zdraví.

 

Podání stížností a dotazů

On-line formuláře najdete v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.

Podání e-mailem:
Stáhněte si formulář, vyplňte jej a přiložte je k e-mailu. Ten odešlete na adresu: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz. Podněty bez vyplněného formuláře nebudou přijaty k řešení.

Písemně poštou:
Stáhněte si a vytiskněte formulář v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana. Vložte jej společně s dalšími dokumenty, které považujete za podstatné, do obálky a odešlete ji na adresu:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9
110 00 Praha 1

Navštívit nás můžete:
středa: 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00
Praha 1, Národní 9, 3. patro

Tel.: 222 075 103 (ST 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00, v ostatních dnech využijte záznamník)