Pro zdravotnická zařízení

V českém zdravotnickém systému se může leckdy stát, že ani zdravotnická zařízení si nejsou zcela jista, jak správně v některých situacích postupovat. Na Kancelář Ombudsmana pro zdraví se mohou obrátit v případech:

  • zjištění přestupku zdravotnického personálu,
  • poskytnutí informací a poradenství v oblasti vztahů s pojišťovnami – zdravotní péče, smluvní vztahy, práva na informace související s léčbou,
  • překročení limitu pojišťovny v případě, že poskytují nákladnou léčbu, k níž není pro pacienta jiná alternativa,
  • v případě sporu s pacientem či jeho blízkými z důvodů odmítnutí poskytování služeb v souladu s platnými zákony a vnitřním řádem zdravotnického zařízení,
  • v případě sporu s pacientem či jeho blízkými o kvalitě poskytnuté zdravotní péče či přístupu zdravotnického personálu k osobě, jíž byla tato péče poskytována

K oslovení kanceláře prosíme použijte formuláře pro podání právnické osoby v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.

Podání stížností a dotazů

On-line formuláře najdete v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.

Podání e-mailem:
Stáhněte si formulář, vyplňte jej a přiložte je k e-mailu. Ten odešlete na adresu: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz. Podněty bez vyplněného formuláře nebudou přijaty k řešení.

Písemně poštou:
Stáhněte si a vytiskněte formulář v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana. Vložte jej společně s dalšími dokumenty, které považujete za podstatné, do obálky a odešlete ji na adresu:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9
110 00 Praha 1

Navštívit nás můžete:
středa: 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00
Praha 1, Národní 9, 3. patro

Tel.: 222 075 103 (ST 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00, v ostatních dnech využijte záznamník)