Pro lékaře, sestry a další zdravotnický personál

Svá práva mají nejen pacienti, ale také zdravotníci – lékaři, sestry a další zdravotnický personál. Kancelář Ombudsmana pro zdraví se proto věnuje i jim. Lidé pracující ve zdravotnictví se na ni tedy mohou obracet v těchto záležitostech:

  • množství informací, které jsou povinni poskytnout pacientovi a jeho blízkým v souvislosti s poskytovanými zdravotními službami,
  • vztah k pacientovi, jemuž nemohou poskytnout optimální léčbu, která je k dispozici jinde,
  • právní odpovědnost pracovníka ve zdravotnictví při poskytnutí první pomoci,
  • nutná komunikace s jinými lékaři či zdravotnickými zařízení při léčbě pacienta,
  • spory s pacienty o kvalitě poskytnuté péče či chování k nim,
  • profesní spory s nadřízenými,
  • diskriminace, mobbing, bossing a další druhy šikany v rámci pracovního kolektivu,
  • sexuální harašení, a to ve vztahu s nadřízenými, ale i pacienty.

Své žádosti prosíme zasílejte prostřednictvím některého z dotazníků v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.

Podání stížností a dotazů

On-line formuláře najdete v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.

Podání e-mailem:
Stáhněte si formulář, vyplňte jej a přiložte je k e-mailu. Ten odešlete na adresu: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz. Podněty bez vyplněného formuláře nebudou přijaty k řešení.

Písemně poštou:
Stáhněte si a vytiskněte formulář v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana. Vložte jej společně s dalšími dokumenty, které považujete za podstatné, do obálky a odešlete ji na adresu:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9
110 00 Praha 1

Navštívit nás můžete:
středa: 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00
Praha 1, Národní 9, 3. patro

Tel.: 222 075 103 (ST 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00, v ostatních dnech využijte záznamník)