Kde jsme byli za vámi

15 . 10. 2016
Festival zdraví, krásy, pohybu, Pardubice
Kongresové centrum Palác Pardubice

V rámci festivalu jsme pětkrát vystoupili na jevišti a seznámili návštěvníky festivalu s naší kanceláří a představili případy, které by se mohly týkat každého z nich. V prostorách kongresového centra jsme u stánku vítali ty, kteří potřebovali individuální poradenství nebo se o Kanceláří Ombudsmana pro zdraví chtěli dozvědět více. Pořadatelem festivalu byla reklamní a marketingová agentura PAREXPO, s. r. o.

12 . 10. 2016
Znáte svá pacientská práva
Dny zdraví 2016 - Dačice, Dům s pečovatelskou službou

Přednáška pro seniory z DPS i "zvenku" v rámci Dnů zdraví. Povídali jsme si zejména o tom, na co mají dát senioři a jejich rodiny pozor a jaká práva jsou v jejich případě nejčastěji porušovány. Radili jsme, co v takových případech dělat a kam se obrátit. Dny zdraví organizovalo město Dačice.

20 . 9. 2016
Seminář Poznejte svá pacientská práva
Společenské centrum Univerzita, Tábor

Diskutovali jsme o tom, jaká mají práva pacienti a zdravotničtí pracovníci a jak se jich mohou domoci. Společně se zástupci nemocnice Tábor jsme na jednotlivých případech ukazovali reálné možnosti v konfrontaci s představami. Seminář organizovalo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Tábor, za finanční podpory města Tábor.

13. 9. 2016
Beseda s Kanceláří Ombudsmana pro zdraví
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec

Hovořili jsme o vašich právech a povinnostech u lékaře. Vyprávěli jsme vám příběhy, které dokazují, že být informován nebo nás kontaktovat s žádostí o radu se vyplatí. Besedu organizovalo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Jindřichův Hradec a město Jindřichův Hradec.

31. 5. 2016
Seminář "Kancelář Ombudsmana ve Strakonicích"
Klubovna SZdP v ČR, ÚZ Strakonice
Hovořili jsme o případech, které se mohou týkat kohokoli z vás. Řešili jsme modelové situace a povídali si o  právech a povinnostech pacientů. Seminář zorganizovalo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s, pracoviště Strakonice a Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice.
12. 5. 2016
Seminář "Znáte svá pacientská práva?"
Zasedací místnost OŠMT Krajského úřadu Jihočeského kraje, České Budějovice
Seminář organizovala Národní rada osob se zdravotním postižením Jihočeského kraje a Rodinné centrum Rozárka ve spolupráci s Krajským úřadem. Společně s námi vystupovali zástupci obecně prospěšné společnosti Tichý svět (celý seminář byl překládán do českého znakového jazyka) a Nemocnice České Budějovice. 
26. 2. 2016 
Společnost medicínského práva ČLS JEP 
Lékařský dům, Praha 2
Odborné setkání k aktuálném otázkám medicínského práva v roce 2016.
18. 11. 2015
Konference "Zaslouží si lékařská posudková služba koncepční změnu?" 
pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Ing. Radky Maxové ve spolupráci se Sociální Inkluzí, z. ú.
Poslanecká sněmovna PČR
Přednáška KOZ se zabývala nejčastějšími problémy, s nimiž nás v podnětech oslovujete v rámci svých podnětů - snížení stupně závislosti, dosažení příspěvku na péči. Upozornili jsme na neúměrně dlouhou dobu správního řízení.
5. 10. 2015
Seminář v rámci Týdne sociálních služeb v ČR v Prachaticích na téma: "Zdraví - to nás přece baví"
Radniční sál Staré radnice v Prachaticích
Velmi příjemné setkání se seniory, studenty a další veřejností. Hovořili jsme o právech pacientů, které jsme ilustrovali konkrétními anonymními příklady z naší praxe. Odpovídali jsme na konkrétní dotazy. Společně s námi na akci vystoupila i Marie Ticháková z Národní sítě podpory zdraví a předseda představenstva Prachatické nemocnice ing. Milan Čarvaš.
7. 9. 2015
Slavnostní setkání k vyhlášení vítězů projektz "Pošli příběh" nadace Rakovina věc veřejná
Žluté lázně, Praha
Akci, jejíž součástí bylo vyhlášení nejlepších příběhů a poděkování jejich autorům, moderoval Honza Musil. Ten si mimo jiné povídal s MUDr. Martinem Janem Stránským o právech pacientů a tedy i o tom, jakou roli má v dnešním systému zdravotnictví Kancelář Ombudsmana pro zdraví. 
14. 5. 2015
"Jak to má fungovat mezi pacienty a zdravotníky aneb Každý má možnost chránit svá práva"
Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice
Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje nás pozvala na akci pro své členy a členy dalších nezikových organizací, kde jsme diskutovali o ochraně práv pacientů a o tom, jak je možné ji uplatňovat v rámci současného systému.
23. 4. 2015
Veletrh neziskoých organizací NGO Market
Fórum Karlín, Praha
Na tradičním veletrhu neziskovek jsme ve stánku Kanceláře Ombudsmana pro zdraví připravili prezentaci pro ostatní vystavovatele i návštěvníky z řad veletrhu. Děkujeme všem, kteří se u nás zastavili.
8. 4. 2015
Soutěž ve zdravotnickém právu o cenu prof. Jaroslava Stránského
Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha
Se studentským spolkem ELSA Praha jsme uspořádali soutěž pro studenty práv. Tématem se stala úhrada léčby diabetické nohy pomocí kmenových buněk.
21. 10. 2014
Tisková konference k zahájení činnosti Kanceláře Ombudsmana pro zdraví
Národní kavárna, Praha
Prostřednictvím médií jsme informovali veřejnost o existenci Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, o systému její práce a o tom s čím vším může zdarma pomoci pacientům a zdravotnickým pracovníkům. 

 

Podání stížností a dotazů

On-line formuláře najdete v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.

Podání e-mailem:
Stáhněte si formulář, vyplňte jej a přiložte je k e-mailu. Ten odešlete na adresu: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz. Podněty bez vyplněného formuláře nebudou přijaty k řešení.

Písemně poštou:
Stáhněte si a vytiskněte formulář v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana. Vložte jej společně s dalšími dokumenty, které považujete za podstatné, do obálky a odešlete ji na adresu:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9
110 00 Praha 1

Navštívit nás můžete:
středa: 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00
Praha 1, Národní 9, 3. patro

Tel.: 222 075 103 (ST 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00, v ostatních dnech využijte záznamník)