Informace o charakteru poradenství

Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z.s., IČO 06340261, se sídlem Národní 9, 110 00 Praha 1, poskytuje základní informace na dotazy žadatelů  ohledně jednotlivých případů tak, aby daná osoba získala základní  přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu.

Tyto základní rady nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí právních služeb v plné šíři osobami k právnímu poradenství určenými (advokáty, notáři atp.), neboť jejich účelem není vyřešení konkrétního právního případu, ale seznámení žadatele s jeho situací a případnými základními možnostmi, které mu právo nabízí k řešení jeho postavení. Bezplatné porady tedy nemohou zahrnovat podrobné studování spisů, zpracování podrobných právních rozborů nebo sepisování listin (např. žalob anebo jiných podání, smluv atd.). 

Služba poskytování bezplatných porad je činnost, která není stanovena žádným zákonem; jde o veřejně prospěšnou činnost namířenou zejména ve prospěch osob, které se s ohledem na své poměry potřebují zorientovat v situaci, ve které se ocitly. Na poskytnutí bezplatné porady není právní nárok. Dotazy žadatelů jsou vždy vyřizovány v  nejbližším možném termínu, avšak není možné zaručit, že bezplatná porada bude poskytnuta před uplynutím případných lhůt běžících v jednotlivých případech žadateli a spolek tak nemůže odpovídat za jakékoliv škody spojené s případným uplynutím lhůt.

Podání stížností a dotazů

On-line formuláře najdete v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.

Podání e-mailem:
Stáhněte si formulář, vyplňte jej a přiložte je k e-mailu. Ten odešlete na adresu: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz. Podněty bez vyplněného formuláře nebudou přijaty k řešení.

Písemně poštou:
Stáhněte si a vytiskněte formulář v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana. Vložte jej společně s dalšími dokumenty, které považujete za podstatné, do obálky a odešlete ji na adresu:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9
110 00 Praha 1

Navštívit nás můžete:
středa: 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00
Praha 1, Národní 9, 3. patro

Tel.: 222 075 103 (ST 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00, v ostatních dnech využijte záznamník)