Kancelář Ombudsmana pro zdraví


Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z. s.

Předseda a zakladatel:
MUDr. Martin Jan Stránský, M. D., FACP,

      Místopředsedkyně a ředitelka:       
           MgA. Kateřina Havelková   

Člen a právní konzultant:
JUDr. Aleš Janoch      

Právní poradkyně:
JUDr. Jana Palečková

                                                                  
Externí právní konzultanti:
JUDr. Milan Vašíček, MBA (pro zdravotnická zařízení)
JUDr. Jaroslav Vondráček, Ph.D.
JUDr. Dan Dvořáček
Mgr. Jakub Uher
Mgr. Štěpán Holub

Problémy s dostupností hrazené péče:
Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Kontakt:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9
110 00 Praha 1

E-mail: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz
(pro podání podnětu e-mailem si stáhněte a vyplňte dotazník)

Úřední hodiny:
středa: 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00

Podání stížností a dotazů

On-line formuláře najdete v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.

Podání e-mailem:
Stáhněte si formulář, vyplňte jej a přiložte je k e-mailu. Ten odešlete na adresu: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz. Podněty bez vyplněného formuláře nebudou přijaty k řešení.

Písemně poštou:
Stáhněte si a vytiskněte formulář v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana. Vložte jej společně s dalšími dokumenty, které považujete za podstatné, do obálky a odešlete ji na adresu:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9
110 00 Praha 1

Navštívit nás můžete:
středa: 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00
Praha 1, Národní 9, 3. patro

Tel.: 222 075 103 (ST 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00, v ostatních dnech využijte záznamník)