Pacient a jeho práva vůči zdravotnickému zařízení

Má pacient právo na vydání své zdravotní dokumentace a rozhodovat o tom, jak bude naloženo s informacemi o jeho zdravotním stavu?

Může zdravotní zařízení odmítnout pacienta?

Kdy zdravotnické zařízení pacienta nesmí odmítnout?

Může být pacient hospitalizován, aniž by s tím souhlasil on sám, jeho zákonný zástupce nebo ustanovený opatrovník?

Kdo je považován za osobu blízkou?

Podání stížností a dotazů

On-line formuláře najdete v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.

Podání e-mailem:
Stáhněte si formulář, vyplňte jej a přiložte je k e-mailu. Ten odešlete na adresu: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz. Podněty bez vyplněného formuláře nebudou přijaty k řešení.

Písemně poštou:
Stáhněte si a vytiskněte formulář v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana. Vložte jej společně s dalšími dokumenty, které považujete za podstatné, do obálky a odešlete ji na adresu:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9
110 00 Praha 1

Navštívit nás můžete:
středa: 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00
Praha 1, Národní 9, 3. patro

Tel.: 222 075 103 (ST 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00, v ostatních dnech využijte záznamník)