Články a tiskové zprávy

 

Změny pro OZP od 1. ledna 2018

Od 1. ledna 2018 vchází v platnost novela zákona 329/2011 Sb.. S tím, co nejdůležitějšího přináší osobám se zdravotním postižením nás seznámil předseda NRZP ČR Václav Krása.
07.11.2017 Celý článek

Nevidomí a hluchoslepí bez EET

Vláda dnes schválila nařízení, podle kterého dočasně nemusí nevidomí a hluchoslepí podnikatelé používat EET.
06.11.2017 Celý článek

Získali jsme právnické ocenění za výjimečné projekty Pro bono & CSR 2017

Ohodnocení Pro bono & CSR 2017 za nezištnou pomoc druhým v právnických otázkách převzal dne 1. 11. 2017 v pražském Grand Hotelu Bohemia zakladatel a předseda Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, z. s., Martin Jan Stránský.  
02.11.2017 Celý článek

Studenti práv se přeli o domácí porody

Opět jsme společně se studentským spolkem ELSA spolupořádali soutěž ve zdravotnickém právu pro studenty právnických fakult O cenu prof. Jaroslava Stránského. Tentokrát na téma domácí porody.
25.04.2017 Celý článek

Studenti práv řešili legalizaci eutanazie v České republice

Měli by mít lékaři možnost ukončit život nevyléčitelně nemocných trpících lidí tak, jak už to mohou učinit jejich kolegové v řadě zemí světa? Nebo je lepší variantou nechat nemocné v terminálním stavu umírat třeba v hospicích? Své argumenty pro a proti dnes snášeli...
12.04.2016 Celý článek

Jasně a srozumitelně: 5 největších chorob zdravotnictví a jejich řešení

I když České zdravotnictví není v celoevropském srovnání považováno za podprůměrné, přesto je tu cítit jakési napětí a objevují se dokonce prohlášení, že se celý systém propadá. Je totiž handicapován setrvávající nesystematičností a absencí jasné koncepce a kontroly. Nabubřelý...
19.01.2016 Celý článek

Spor o placentu

Kancelář Ombudsmana pro zdraví se v poslední době setkává s otázkou mladých budoucích maminek: „Chci si po porodu odnést placentu, musí mi ji porodnice vydat nebo ne?“ Stejná otázka trápí i samotné zdravotníky a uvádí je do značných rozpaků. Na první pohled totiž není vůbec jasné,...
21.12.2015 Celý článek

Právní aspekty porodů aneb ožehavé téma i před Ústavním soudem

Asi jen málokoho by na první pohled napadlo, jak kontroverzní téma může být porod. Nejen, že jde o otázku počátku života jako takového, ale také o hledisko střetu svobody matky na autonomní rozhodování, ochranu její osobní integrity a práva nenarozeného dítěte na život a zdraví.
Zásah do práv...
15.12.2015 Celý článek

Další krok k větší právní jistotě při stanovení náhrady za nemajetkovou újmu na zdraví

Po účinnosti nového občanského zákoníku vzniklo na počátku roku 2014 mnoho pochybností, jak to bude nově s určováním výše odškodnění za nemateriální újmu a ztížení společenského uplatnění poškozených. Do té doby totiž odškodnění stanovovala vyhláška. NOZ ovšem rekodifikoval, že se výše náhrady...
26.08.2015 Celý článek

Porušujeme unijní právo a dopouštíme se diskriminace tím, že odmítáme členkám jiných států EU interrupce?

Umělé přerušení těhotenství je diskutabilním tématem v rámci celé Evropy. V důsledku názorové nejednoty členských států dosud neexistuje žádné nařízení, směrnice ani jiný závazný právní předpis, na základě něhož by Evropská unie harmonizovala otázku týkající se potratů.
Pouze v červnu...
24.08.2015 Celý článek

Podání stížností a dotazů

On-line formuláře najdete v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.

Podání e-mailem:
Stáhněte si formulář, vyplňte jej a přiložte je k e-mailu. Ten odešlete na adresu: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz. Podněty bez vyplněného formuláře nebudou přijaty k řešení.

Písemně poštou:
Stáhněte si a vytiskněte formulář v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana. Vložte jej společně s dalšími dokumenty, které považujete za podstatné, do obálky a odešlete ji na adresu:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9
110 00 Praha 1

Navštívit nás můžete:
středa: 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00
Praha 1, Národní 9, 3. patro

Tel.: 222 075 103 (ST 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00, v ostatních dnech využijte záznamník)